Szyby

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie szyb samochodowych. W standardowej wersji jest wprowadzony udział własny w wysokości 10 proc. kosztów operacji wymiany szyby czołowej. Przy wymianie innych szyb udział własny nie obowiązuje. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szyb
Ochrona zniżki tak
Opcje wykupienia
Udział własny w szkodzie
Przedmiot ubezpieczenia
Franszyza integralna nie
Zakres terytorialny
Suma ubezpieczenia
Konsumpcja sumy ubezpieczenia
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie
Dodatkowe wyłączenia