NNW

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia
Wypłata świadczenia w razie śmierci Śmierć ubezpieczonego, o ile śmierć była następstwem nieszczęśliwego wypadku i nastąpiła przed upływem 2 lat od dnia wypadku -100% świadczenia
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu
Garażowanie pojazdu