OC

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Liberty Ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilna

Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 na osobie 1000000 w mieniu
Rozłożenie składki na raty tak 2 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC