Informacje o Axa Życie

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna obecna na polskim rynku od 1994 r. (do 2006 r. pod nazwą Winterthur Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna). Towarzystwo proponuje klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom najnowocześniejsze ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia ochronne i inwestycyjne, w tym te, które pozwolą zapewnić godziwą emeryturę (tzw. III filar).

Bogate, międzynarodowe doświadczenia Grupy oraz szerokie kompetencje ekspertów Towarzystwa, pozwalają oferować klientom dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Towarzystwo dba o to, aby każdy klient mógł znaleźć w ofercie nowoczesny produkt ubezpieczeniowy dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, odpowiadający jego sytuacji rodzinnej i materialnej.

Co zrobić w przypadku szkody?

Przy zgłaszaniu szkody niezbędny będzie numer polisy. Znajdziesz go w Moje ubezpieczenia lub w e-mailu z potwierdzeniem otrzymania polisy.