Ochrona 2 śmierć ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego lub

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ochrona 2 - śmierć ubezpieczonego w wyniku NW, NW komunikacyjnego, w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała.