Informacje o Benefia

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group swoją działalność rozpoczynało pod szyldem Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Obecnie wchodzi ono w skład VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG – wiodącej austriackiej grupy ubezpieczeniowej w Europie Środkowo – Wschodniej. Może ona pochwalić się 180-letnią tradycją, najwyższą jakością produktów i usług oraz jedną z najsilniejszych pozycji w regionie (w jej skład wchodzi 50 firm ubezpieczeniowych działających w 23 krajach Europy).  W Polsce głównym obszarem  działalności spółki BENEFIA są ubezpieczenia na życie dla osób indywidualnych,majątkowe i Bancassurance.

Co zrobić w przypadku szkody?

Przy zgłaszaniu szkody niezbędny będzie numer polisy. Znajdziesz go w Moje ubezpieczenia lub w e-mailu z potwierdzeniem otrzymania polisy.