NNW

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

NNW  

Dokumenty do pobrania:

OWU NNW link
OWU Benefia NNW link
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 5000 zł, 10000 zł, 50000zł.
Wypłata świadczenia w razie śmierci Jeśli zmarł w przeciągu 2 lat z powodu wypadku przysługuje 50% świadczenia
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu nie
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie