OC Pakiet Moto

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group posiada w swojej ofercie ubezpieczenia OC. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy. W niektórych przypadkach (pojazdy oddane do komisu, pojazdy zarejestrowane czasowo, pojazdy zarejestrowane za granicą, pojazdy wolnobieżne, pojazdy historyczne) umowa może zostać zawarta na okres krótszy (minimum 30 dni). Polisa OC jest ważna we wszystkich krajach, które są sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia Gwarancyjnego do którego należą: wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Andora, Chorwacja, Islandia, Norwegia Szwajcaria. Polisa działa także na terytorium Lichtensteinu, Monako, San Marino, Wysp Normandzkich, Gibraltaru, Wyspy Man oraz Wysp Owczych.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5 000 000 zł na osobie, 1 000 000 zł na mieniu
Rozłożenie składki na raty tak 2 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie