AC pakiet Dealerski

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Auto Casco Pakiet Dealerski chroni pojad w przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty pojadu ( w zależności od zakresu ubezpieczenia). Towarzystwo ubezpiecze pojazdy z okresem eksploatacji do 12 roku ekspolatacji. Ubezpieczenie jest ważne we wszystkich krajach europejskich jak również Maroko, Tunezji z wyłączeniami kradzieży na terytorium Albanii, Mołdawii, Białorusi, Turcji. Umowy ubezpieczenia AC w ramach produktów mogą różnić się zakresem ubezpieczenia oraz wysokością składek.

Dokumenty do pobrania:

OWU komunikacja link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji tak
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego nie
Pożar tak