AC pakiet Moto

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie AC chroni interes majątkowy ubezpieczonego w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu i ewentualnie elementów jego wyposażenia (w zależności od zakresu ubezpieczenia). BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ubezpiecza pojazdy z okresem eksploatacji do 12 lat. Ubezpieczenie AC jest ważne we wszystkich krajach europejskich oraz Maroku, Tunezji, Izraelu oraz Iranie. Na terenie Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy polisa nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu. Ubezpieczenie AC jest częścią różnego rodzaju programów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Umowy ubezpieczenia AC w ramach produktów mogą różnić się zakresem ubezpieczenia oraz wysokością składek.

Dokumenty do pobrania:

OWU AC MOTO link
OWU komunikacja link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego nie
Pożar tak