Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Autocasco zapewnia ochronę pojazdu na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. Niewątpliwą zaletą oferty ubezpieczeniowej Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group jest to, że obejmuje ona wszystkie rodzaje ryzyka tzw. all risk. Aby jednak odpowiedzialnie korzystać z polisy trzeba być świadomym pewnych wyłączeń. Ich szczegółowy opis znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeniowych.

Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu nie
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak (możliwość wyłączenia)
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak