NNW

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

NNW

Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 10.000 zł, 15.000 zł oraz od 20.000 do 100.000 zł(każda wielokrotność kwoty 10 000 zł.)
Wypłata świadczenia w razie śmierci Jeżeli zmarł w przeciągu 2 lat z powodu wypadku przysługuje 50% świadczenia
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu tak
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie