Informacje na temat produktu:

Zakres i ogólne warunki ubezpieczenia OC określa ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ten rodzaj ubezpieczenia jest obowiązkowy dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 6 000 000 zł na osobie, 1 200 000 zł na mieniu
Rozłożenie składki na raty tak 2 lub 4 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie