Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie szyb w pojeździe.

Ubezpieczenie szyb
Ochrona zniżki tak
Opcje wykupienia Możliwość tylko z AutoCasco
Udział własny w szkodzie Brak
Przedmiot ubezpieczenia Szyby: czołowa, boczne i tylna
Franszyza integralna Brak
Zakres terytorialny Polska
Suma ubezpieczenia 3.000zł
Konsumpcja sumy ubezpieczenia Jest konsumpcja sumy ubezpieczenia
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie Do 10 lat
Dodatkowe wyłączenia Brak