AC

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Concordia AC wchodzi w skład pakietu ubezpieczen komunikacyjnych chroniacych wlasciciela oraz pasazerow pojazdu. W sklad pakietu wchodzi: - ubezpieczenie OC - ubezpieczenie AC - ubezpieczenie NNW - Ochrona prawna - ubezpieczenie OC za szkody srodowiskowe - pakiet auto assistance

Dokumenty do pobrania:

OWU Concordia Komunikacja link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak Z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak