NNW

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje ochroną kierowcę oraz pasażerów ubez[ieczonego pojazdu n aterenie Polski i innych krajów europejskich.

Dokumenty do pobrania:

OWU Concordia Komunikacja link
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 2000-20000 zł.
Wypłata świadczenia w razie śmierci Jeśli nastąpiła w ciągu 1 roku od daty wypadku 50% świadczenia
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu nie
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie