Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Auto-Casco (AC) chroni kierowców przed szkodami samochodu oraz np.: przed jego utratą. Zakres terytorialny ubezpieczenia OC w Ergo Hestia obejmuje kraje Europy (niektóre wyłączenia dotyczą Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy). Poza Europą obejmuje kraje takie jak: Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael, Iran. Ubezpieczenie chroni przede wszystkim przed zniszczeniami samochodu wynikłego ze zderzeń z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami oraz przed zniszczeniami dokonanymi przez osoby trzecie. Istnieje możliwość ubezpieczenia przewożonego bagażu oraz rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży. Umowa jest zawierana na okres jednego roku lub krótszy.

Dokumenty do pobrania:

OWU AC Ergo Hestia link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tylko w zakresie pełnym
Rabunek/Rozbój tylko w zakresie pełnym
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak