Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia oferuje ten rodzaj ubezpieczenia klientom. Warunki tego ubezpieczenia zostały opisane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, która dotyczy wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie OC chroni posiadacza pojazdu mechanicznego w przypadku wyrządzenia przez niego szkód innym osobom.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 na osobie 1000000 w mieniu
Rozłożenie składki na raty tak 2 lub 3 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie