Informacje na temat produktu:

Generali oferuje ubezpieczenie AC w formule all risks. Oznacza to, że poza wybranymi wyłączonymi zdarzeniami klient jest ubezpieczony od wszystkich ryzyk. Ochrona terytorialna dotyczy granic Europy z wyłączeniem Ukrainy, Mołdawii, Rosji i Białorusi. Ubezpieczeniem objęte jest także wyposażenie samochodu (do kwoty 1 tys. zł) oraz bagaż. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być samochody mające poniżej 13 lat. W przypadku samochodów starszych konieczna jest dopłata do AC. Nie trzeba jej wnosić jeśli kontynuuje się umowę z poprzednich lat.

Dokumenty do pobrania:

OWU Generali Komunikacja link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak Z wyłączeniem motocykli. Możliwość rezygnacji z ryzyka kradzieży.
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak