NNW Kierowcy (wariant II)

+ + + + +

    Oblicz składkę »

Informacje na temat produktu:

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć kierowcy i osób bliskich wskutek nieszczęśliwyego wypadku. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania:

OWU Generali Komunikacja link
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 50000 zł
Wypłata świadczenia w razie śmierci tak Jeżeli ubezpieczony zmarł w ciągu 12 miesięcy z powodu wypadku otrzyma świadczenie w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia.
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu tak
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu tak