OP Właściciela 50000 zł

+ + + + +

    Oblicz składkę »

Informacje na temat produktu:

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pomocy prawnej związanej z działaniami na rzecz ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu, w postępowaniu sądowym i pozasądowym. Szczegółowe informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ochrona Prawna
Koszty dochodzenia roszczeń odszkodowawczch po szkodzie której następstwem jest uszkodzenie ciała, pojazdu, wyposażenia i przedmiotów znajdujących się w pojeździe tak
Koszty dochodzenia odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań przez przedsiębiorców którzy w ramach swojej działalności podjęli się naprawy, holowania ubezpieczonego pojazdu nie
Koszty konieczne dla dochodzenia roszczeń związanych z rękojmią za wady fizyczne lub prawne pojazdu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, bądź udzieloną przez sprzedawcę gwarancją; nie
Koszty konieczne dla obrony Ubezpieczonego w postępowaniu karnym w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykroczenia drogowego, do którego doszło w okresie ubezpieczenia tak
Koszty postępowania administracyjnego w zakresie,w jakim postępowanie to dotyczy zatrzymania prawa jazdy Ubezpieczonego lub dowodu rejestracyjnego pojazdu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia. tak
Suma ubezpieczenia 50000 zł
Konsumpcja sumy ubezpieczenia Zniesiona.
Suma świadczenia w formie pożyczki dla uniknięcia tymczasowego aresztowania (tzw. Kaucja) 20000 zł
Zakres terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej oraz Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji (w części europejskiej) Rumunii, San Marino, Serbii i Czarnogory, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (wczęści europejskiej),Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.
Udział własny Zniesiony.