Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie HDI Auto Casco chroni od wszystkich ryzyk (tzw. zakres all risk). To oznacza, że w polisie nie ma wyróżnionych zajść objętych ochroną, a jedynie wykluczenia, czyli sytuacje w których wypłata ubezpieczenia się nie należy. Ubezpieczenie HDI Auto Casco obejmuje zdarzenia w Polsce i w całej Europie. Produkt jest do wyboru w dwóch wariantach – SERWIS i KOSZTORYS. Towarzystwo oferuje m.in. nawet 60-procentową zniżkę za bezszkodową jazdę, za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia AC, za jednorazową opłatę składki, za wykupienie udziału własnego w szkodzie czy za wykupienie w HDI-Asekuracja innych ubezpieczeń. Towarzystwo oferuje także ubezpieczenie uzupełniające HDI GAP AUTO CASCO. Pokryje ono różnicę między odszkodowaniem z Auto Casco a sumą ubezpieczenia pojazdu na dzień zawarcia umowy.

Dokumenty do pobrania:

OWU Komunikacja HDI link
OWU HDI AC link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak z wyłączeniem przywłaszczenia
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak