HDI GAP AUTO CASCO

+ + + + +

    Oblicz składkę »

Informacje na temat produktu:

Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko poniesienia przez Ubezpieczonego straty finansowej, dotyczącej ubezpieczonego pojazdu, polegającej na utracie pojazdu
w wyniku jego kradzieży lub spadku wartości pojazdu, w przypadku wystąpienia szkody całkowitej. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.