Informacje na temat produktu:

Przedmiotem ubezpieczenia jest utrata pojazdu w wyniku kradzieży. Wypłata odszkodowania w wysokości 3000 zł, a gdy wartość pojazdu jest mniejsza niż 3000 zł – w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej ubezpieczonego pojazdu. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania:

OWU HDI MINI GAP link