Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie szyb samochodowych. W standardowej wersji jest wprowadzony udział własny w wysokości 10 proc. kosztów operacji wymiany szyby czołowej. Przy wymianie innych szyb udział własny nie obowiązuje. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania:

OWU HDI Szyby link
Ubezpieczenie szyb
Ochrona zniżki Nie traci się zniżki.
Opcje wykupienia Możliwość wykupienia z OC i/lub AC w HDI.
Udział własny w szkodzie W przypadku wymiany szyby czołowej w pojeździe Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 10 proc. kosztów tej operacji. Za opłatą dodatkowej składki jest możliwość jego zniesienia.
Przedmiot ubezpieczenia Pojazdy osobowe (w tym terenowe) lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zarejestrowane na terenie Polski.
Franszyza integralna nie Brak
Zakres terytorialny Polska
Suma ubezpieczenia tak 4000 zł
Konsumpcja sumy ubezpieczenia Zniesiona
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie Bez ograniczeń
Dodatkowe wyłączenia