NNW i NNW Bezpieczna Rodzina

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków chroni zarówno kierowcę jak i pasażerów przed skutkami nieszczęśliwego wypadku. Ochrona ubezpieczenia obejmuje Polskę jak również pozostałe panstwa europejskie w tym również Rosję i Turcję w europejskiej części oraz Tunezję, Izrael i Maroko.

Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia
Wypłata świadczenia w razie śmierci
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu
Garażowanie pojazdu