AC

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Wybierając ubezpieczenie autocasco w InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, można liczyć na sporo rodzajów zniżek. Jeśli okres przerwy między umowami ubezpieczenia nie jest dłuższy niż 2 lata, zachowuje się pełnię uprawnień do zniżek z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest aktywne w przypadku szkód opisanych w OWU powstałych na terytorium Polski, oraz w pozostałych krajach europejskich (choć np. kradzież pojazdu albo jego wyposażenia choćby na Ukrainie czy w Rosji nie jest nim objęta). Ubezpieczeniem mogą być objęte pojazdu eksploatowane maksymalnie 12 lat (lub 10, jeśli suma ubezpieczenia jest mniejsza niż 8 tys. zł).

Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm)
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji
Wybuch
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
Powódź
Lawina
Osunięcie i zapadanie się ziemi
Grad
Uderzenie pioruna
Huragan
Trzęsienie ziemi
Kradzież pojazdu
Rabunek/Rozbój
Upadek statku powietrznego
Pożar