Informacje na temat produktu:

Wybierając ubezpieczenie autocasco w InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, można liczyć na sporo rodzajów zniżek. Jeśli okres przerwy między umowami ubezpieczenia nie jest dłuższy niż 2 lata, zachowuje się pełnię uprawnień do zniżek z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest aktywne w przypadku szkód opisanych w OWU powstałych na terytorium Polski, oraz w pozostałych krajach europejskich (choć np. kradzież pojazdu albo jego wyposażenia choćby na Ukrainie czy w Rosji nie jest nim objęta). Ubezpieczeniem mogą być objęte pojazdu eksploatowane maksymalnie 12 lat (lub 10, jeśli suma ubezpieczenia jest mniejsza niż 8 tys. zł).

Dokumenty do pobrania:

OWU Pakiet Auto link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina nie
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój tak z wyłączeniami
Upadek statku powietrznego nie
Pożar tak