NNW

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dotyczy kierowcy i pasażerow ubezpieczonego pjazdu. Ochroną ubezpieczenia objete są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 5000-25000 zł.
Wypłata świadczenia w razie śmierci Jeśli zmarł w przeciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku 100% świadczenia
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu nie
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie