OC

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Szczegóły ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów reguluje ustawa z 2003 roku, dlatego ubezpieczyciele nie mogą konkurować za pomocą warunków ubezpieczenia, a jedynie jego ceną. Wybierając ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, można liczyć na wiele rodzajów zniżek. Spółka szczególnie premiuje klientów z kilkuletnim stażem bezwypadkowej jazdy. Ubezpieczenie OC działa na terenie Polski oraz większości krajów Europy, i pokrywa szkody wyrządzone przez kierowcę. InterRisk TU SA Vienna Insurance Group wypłaca odszkodowania zarówno za szkody osobowe jak i rzeczowe.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia
Rozłożenie składki na raty
Zielona karta
Dodatkowe świadczenia w ramach OC