AC Korzystny

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Auto Casco w Link 4 chroni nasz pojazd przed kradzieżą oraz innymi czynnikami losowymi jak wybuch, pożar czy uszkodzeniami przez osoby trzecie. W przypadku szkody mamy do wyboru dwa warianty likwidacji warsztat oraz kosztorys. W ubezpieczeniu Acuto Casco możemy rónież objąć ochroną instlację gazową czy fotelik dziecięcy.

Dokumenty do pobrania:

OWU komunikacja link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu Po opłaceniu dodatkowej składki oraz pod warunkiem, że pojazd jest wyposażony w sprawne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego
Pożar tak