NNW

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Link4 obejmuje ochroną kierowcę jak również pasażerów ubezpieczonego pojazdu. Zapewnia wsparcie finansowe w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu.

Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia
Wypłata świadczenia w razie śmierci Jeżeli zmarł w przeciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku wówczas przysługuje 50% świadczenia
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu tak
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie