AC Mini

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Auto Casco w wariancie MiniCasco w MTU oferuję nam ochronę pojazdu za niewielką cenę w przypadku powstania szkody całkowitej. Może zostać zawarte wyłącznie dla pojazdów o wartości rynkowej nie niższej niż 8000 zł. Istnieje możliwośc rozszerzenia ubezpieczenia o szkody powstałe w pojezdzie  za granicą.

Dokumenty do pobrania:

OWU komunikacja link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak Z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój nie
Upadek statku powietrznego brak info
Pożar tak