NNW Kierowcy i Pasażerów

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.

Dokumenty do pobrania:

OWU komunikacja link
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 5000 zł.
Wypłata świadczenia w razie śmierci Jeśli nastąpiła ona w okresie 2 lat od daty wypadku 50% świadczenia.
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu nie
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie