Pocztowe TUW

Dane teleadresowe:

Produkty ubezpieczeniowe

+ + + + + OC link

+ + + + + AC link

+ + + + + Assistance link

+ + + + + MOTO Assistance link

Dokumenty do pobrania:

Informacje o Pocztowe TUW

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęło swoją działalność na przełomie 2002/2003 roku. Początkowo TUW Pocztowe ubezpieczało majątek Poczty Polskiej, z którą jest związane. Do 2006 roku firma świadczyła usługi pracownikom Grupy Poczty Polskiej i członków ich rodzin.

 

Obecnie oferta Towarzystwa jest skierowana do klientów indywidualnych i małych i średnich firm. Znajdują się w niej ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i osobowe. Ponadtwo Pocztowe TUW oferuje sowim klientom usługi dodatkowe Assistance oraz Moto Assistance.

 

Sprzedaż produktów firmy jest prowadzona w wybranych placówkach Banku Pocztowego, wybranych placówkach Poczty Polskiej oraz poprzez współpracujących z Towarzystwem agentów ubezpieczeniowych.

Co zrobić w przypadku szkody?

Przy zgłaszaniu szkody niezbędny będzie numer polisy. Znajdziesz go w Moje ubezpieczenia lub w e-mailu z potwierdzeniem otrzymania polisy.