OC

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Obowiązkowe ubezpieczenie chroniące przed przed skutkami finansowymi za szkody w mieniu i osobowe powstałe w wyniku np. stłuczki, czy też poważnego wypadku spowodowanego przez kierującego ubezpieczonym pojazdem.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia
Rozłożenie składki na raty
Zielona karta
Dodatkowe świadczenia w ramach OC