Informacje na temat produktu:

Autocasco przeznaczone jest dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw posiadających mniej niż 20 pojazdów. Podobnie jak w przypadku OC klient może uzyskać zniżkę do 60 proc. za bezszkodową jazdę oraz atrakcyjne zniżki za kontynuowanie ubezpieczenia. AC uprawnia także do 10 proc. zniżki OC oraz niższej ceny innych ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczenie AC udzielane jest w wariancie all risks, to korzystne rozwiązanie chroniące przed wszelkimi zdarzeniami powstałymi z winy kierowcy pojazdu, a także tych, na które nie ma on wpływu. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie państwa europejskie, a także Algierię, Iran, Irak, Maroko, Izrael oraz Tunezję. Klient może wybrać sposób rozliczenia szkód pomiędzy AC serwisowym ( naprawa uwzględnia tylko oryginalne części zamienne ) oraz AC Optymalnym ( naprawa uwzględnia części sprawdzonej jakości, dostępne poza siecią autoryzowanych warsztatów )

Dokumenty do pobrania:

OWU AC PZU link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne tak Z wyłączeniem wojen
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak Z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój tak Z wyłączeniami
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak