PZU Auto Holowanie

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Standardowo koszty holowania w AC zwracane są do 10% SU; Auto Holowanie umożliwia zwrot wyższych kosztów do limitu określonego przez klienta. Opcja działa również za granicą RP.