PZU Auto Ochrona

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Organizacja i pokrycie kosztów polegających na naprawie lub wymianie szyby: czołowej, bocznej lub tylnej. Szkoda z PZU Auto Szyba nie obciąża BM Klienta w AC.