Auto Zastępcze

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Opcja dodatkowa w AC. Zwrot udokumentowanych kosztów pojazdu zastępczego, również za granicą, od dnia wypadku, nie dłużej niż uzasadniony okres naprawy.