PZU Auto NNW dla Kierowcy

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Następstw Nieszcześliwych Wypadków skierowane jest dla kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu. PZU oferuje szeroki zakres ochrony jak również niska składka.

Dokumenty do pobrania:

PZU OWU komunikacyjne link
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 50000-100000 zł.
Wypłata świadczenia w razie śmierci Jeśli nastąpiła w przeciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku 100% świadczenia.
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu tak
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie