TUW TUW

Dane teleadresowe:

Produkty ubezpieczeniowe

+ + + + + OC link

+ + + + + AC link

+ + + + + Assistance link

Dokumenty do pobrania:

Informacje o TUW TUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW powstało w lutym 1992 r. Współtwórcami TUW TUW byli Fundacja Akcji Demokratycznej, Fundacja Pomocy Społecznej SOS , Fundacja Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych, Społeczna Fundacja Solidarność, a także Euresa zachodnio - europejski holding towarzystw ubezpieczeniowych.

 

Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego, wykupienia udziałów, zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia i opłacenia składki członkowskiej. TUW oferuje swoim klientom ubezpieczenia komunikacyjne (OC AC NNW), dla firm (majątkowe, techniczne, OC), rolnicze (ubezpieczenie budynków gospodarczych, upraw, OC, AC maszyn i sprzętu rolniczego), dla rodziny (dom i mieszkanie, ruchomości, NNW, dom w budowie). Ponadto TUW oferuje swoje ubezpieczenia szkołom, gminom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

Co zrobić w przypadku szkody?

Przy zgłaszaniu szkody niezbędny będzie numer polisy. Znajdziesz go w Moje ubezpieczenia lub w e-mailu z potwierdzeniem otrzymania polisy.