Assistance

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Posiadacz tego ubezpieczenia może liczyć na natychmiastową pomoc w razie awarii, wypadku, lub kradzieży pojazdu (w zależności od wariantu ubezpieczenia. Obowiązuje w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz w Chorwacji, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Wariant standard - pomoc w razie wypadku w odległości powyżej 25 km od miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu dostępne świadczenia: pomoc informacyjna holowanie lub transport naprawa na miejscu zdarzenia ochrona udzielana w ramach sadki OC/AC, bez dodatkowych kosztów Wariant premium - pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu lub braku paliwa wybrane świadczenia pomoc informacyjna parkowanie naprawa na miejscu zdarzenia zakwaterowanie w hotelu dostarczenie paliwa ochrona udzielana za dodatkowa składka Warunkiem skorzystania z pomocy jest niezwłoczne (nie później niż w ciągu 12 godzin) powiadomienie Centrum Alarmowego Assistance o zdarzeniu.

Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia
Zakres terytorialny
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a car)
Opcje zawarcia
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia
Pomoc w razie awarii
Pomoc w razie wypadku
Limit odległości od miejsca zamieszkania
Miejsce holowania
Samochód zastępczy
Złomowanie pojazdu
Parkowanie pojazdu
Transport zastępczy/przewóz osób
Nocleg/zakwaterowanie
Dodatkowe informacje