OC

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przeznaczone dla posiadacza/kierującego pojazdem. Obowiązuje w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz w Chorwacji, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia
Rozłożenie składki na raty
Zielona karta
Dodatkowe świadczenia w ramach OC