NNW Kierowcy i Pasażerów

+ + + + +

    Oblicz składkę »

Informacje na temat produktu:

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć kierowcy i osób bliskich wskutek nieszczęśliwyego wypadku. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania:

OWU NNW kierowców i pasażerow link
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 5000 zł
Wypłata świadczenia w razie śmierci tak Za opłatą dodatkowej składki w razie zgonu w ciągu 365 dni licząc od daty nieszczęśliwego wypadku w wysokości (do wyboru przy zawieraniu umowy): a) 50 proc. sumy ubezpieczenia lub b) 100 proc. sumy ubezpieczenia.
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu nie
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu tak