Assistance Standard

+ + + + +

    Oblicz składkę »

Informacje na temat produktu:

WARIANT STANDARD – obejmuje;
 w przypadku unieruchomienia pojazdu na terytorium RP lub Europy wskutek
wypadku lub awarii - limit 25 km: naprawę na miejscu zdarzenia, holowanie
pojazdu, parking,
 w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii lub w
przypadku kradzieŜy pojazdu - limit 50 km: hotel, organizacja dalszej podróŜy,
odbiór pojazdu,
 na Ŝądanie Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia wypadku, awarii lub
kradzieŜy pojazdu: informacja turystyczna, informacja w razie wypadku, pomoc
administracyjna, informacja o warsztatach, pomoc drogowa w razie awarii,
rezerwacja pojazdu zastępczego, przekazanie pilnej wiadomości

Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia Brak.
Zakres terytorialny Polska i Europa.
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie Nie starszy niż 10 lat.
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie Osobowe, dostawcze i ciężarowe.
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a car) W przypadku samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t. przysługuje tylko pomoc informacyjna, wyłączone są pojazdy taxi, nauki jazdy, rent a car.
Opcje zawarcia Z AC.
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia tak Tak, do 100 EUR (z wyjątkiem aut o DMC ponad 3,5.t.
Pomoc w razie awarii tak Tak, do 100 EUR (z wyjątkiem aut o DMC ponad 3,5.t.
Pomoc w razie wypadku tak Tak, do 100 EUR (z wyjątkiem aut o DMC ponad 3,5t.
Limit odległości od miejsca zamieszkania W razie wypadku bez limitu, w razie awarii 25 km od miejsca zamieszkania.
Miejsce holowania Dla zdarzeń w Polsce do najbliższego warsztatu lub miejsca zamieszkania (limit 100 EUR), dla zdarzeń za granicą do najbliższego warsztatu lub do miejsca zamieszkania w Polsce do 1000 EUR (pod warunkiem, że szkoda nie przekracza 50 proc. wartości auta).
Samochód zastępczy nie
Złomowanie pojazdu nie
Parkowanie pojazdu tak Tak, do 3 dni (limit 60 EUR).
Transport zastępczy/przewóz osób tak Tak, w przypadku unieruchomienia pojazdu na ponad 12 godzin w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania w Polsce i za granicą.
Nocleg/zakwaterowanie tak Tak, do 3 dób (limit 60 EUR za osobę na dobę).
Dodatkowe informacje Nie obejmuje przebicia opony, dostarczenia paliwa.