Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie AutoSzyby PLUS24 jest rozszerzeniem standardowego ubezpieczenia OC/AC i zapewnia  ubezpieczenie szyb w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu.

W ramach ubezpieczenia, UNIQA w granicach sumy ubezpieczenia zwraca koszty:
  • zakupu i wymiany szyby dla danej marki i modelu
  • wykonania usługi
  • parkowania uszkodzonego pojazdu w miejscu strzeżonym (max. 500 zł)
  • Ubezpieczenie skierowane jest do:
  • osób fizycznych
  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
które zawierają lub posiadają w UNIQA czynną umowę ubezpieczenia OC lub AC.

Zakres ochrony odpowiada zakresowi podstawowemu w ubezpieczeniu Auto Casco i obejmuje szkody powstałe na terytorium RP. W ramach ubezpieczenia organizowana jest usługa naprawy szyby lub jej wymiany (jeżeli naprawa jest niemożliwa).

Naprawa/wymiana uszkodzonej szyby odbywa się w warsztacie naprawczym współpracującym z UNIQA. W przypadku wykonania naprawy/wymiany szyby poza siecią Nordglass rozliczenie gotówkowe następuje po dostarczeniu faktury odpowiadającej wielkości szkody, ale nie większej niż koszt naprawy/wymiany szyby ustalony w oparciu o cenniki obowiązujące u Przedstawiciela warsztatu współpracującego z UNIQA.

 

Dokumenty do pobrania:

OWU AutoSzyby PLUS24 link
Ubezpieczenie szyb
Ochrona zniżki tak
Opcje wykupienia Razem z AC
Udział własny w szkodzie W przypadku wystąpienia objętą ochrona drugiej szkody powodującej konieczność wymiany szyby czołowej, ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości tej szkody
Przedmiot ubezpieczenia Szyby:czołowa, boczne i tylna w pojeździe osobowym, ciężarowo-osobowym i ciężarowym o ładowności do 3,5 t
Franszyza integralna nie brak
Zakres terytorialny Polska
Suma ubezpieczenia 2000 zł, za opłatą dodatkowej składki możliwość zwiększenia do 4000 zł.)
Konsumpcja sumy ubezpieczenia tak Jest konsumpcja
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie Do 20 lat
Dodatkowe wyłączenia