Informacje o Warta

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S. A. działa na polskim rynku od 1920 roku. Początkowo siedziba spółki mieściła się w Poznaniu, jednak w 1931 roku centrala Warty została przeniesiona do Warszawy. W 1995 roku „Warta” jako pierwsza firma ubezpieczeniowa została wprowadzona na Giełdę Papierów Wartościowych. Od 2012 roku udziałowcami Warty są niemiecka grupa Talanx i japońska firma Meiji Yasuda.

 

Oferta Towarzystwa podzielona jest na sześć grup: Samochód i Kierowca (OC, AC, NNW), Życie i Zdrowie (ubezpieczenie od wypadków, ochrona dzieci, spłata kredytu w banku), Dom i mieszkanie (ubezpieczenie domu), Emerytura i Inwestycje (program oszczędności dla dzieci), Podróż i wypoczynek (ubezpieczenia podróżne), Firma i Bank (ubezpieczenia dla małych, średnich i dużych firm)

Co zrobić w przypadku szkody?

Przy zgłaszaniu szkody niezbędny będzie numer polisy. Znajdziesz go w Moje ubezpieczenia lub w e-mailu z potwierdzeniem otrzymania polisy.