AC Standard

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Auto Casco Standard (all risk) jest to oferta przygotowana do wszystkich rodzajów pojazdów. W przypadku młodego kierowcy zastosowany jest udziła własny w wysokosci 10%. Istnieje mozliwość jego zniesienia.

Dokumenty do pobrania:

OWU ACStandard 2014.01.01 link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu opcja dodatkowa
Rabunek/Rozbój opcja dodatkowa
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak