Auto Szyby

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie szyb w pojezdzie.

Dokumenty do pobrania:

WARTA Auto Szyby OWU link
Ubezpieczenie szyb
Ochrona zniżki tak
Opcje wykupienia Razem a AC lu OC
Udział własny w szkodzie brak
Przedmiot ubezpieczenia Szyby:czołowa, boczne i tylna w pojazdach osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
Franszyza integralna nie brak
Zakres terytorialny Polska
Suma ubezpieczenia 2000 zł.
Konsumpcja sumy ubezpieczenia nie
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie Do 20 lat
Dodatkowe wyłączenia